Additionele risicominimalisatie-materialen voor Hemlibra® (emicizumab is de werkzame stof)

Informatie voor de patiënt, ouders en verzorgers van de patiënt Bekijk materiaal Download materiaal

Informatiebrochure voor de patiënt, ouders en verzorgers van de patiënt.

Bekijk materiaal Download materiaal

Patiëntenkaart

Bekijk materiaal Download materiaal
Lees ook de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn. Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Informatie voor zorgprofessionals Bekijk materiaal Download materiaal

Brochure voor zorgverleners

Bekijk materiaal Download materiaal

Brochure voor laboratoriumpersoneel

Bekijk materiaal Download materiaal

U kunt extra materiaal opvragen bij de afdeling Medische Informatie van Roche Nederland B.V.,
te bereiken via telefoonnummer 0348-438000, of via: woerden.medinfo@roche.com