Additionele risicominimalisatiematerialen
RoActemra (tocilizumab)

Voor de behandeling met RoActemra® (tocilizumab) bestaan, naast de bijsluiter en de SmPC, aanvullende risicominimalisatiematerialen. Deze materialen kunt u hieronder inzien en downloaden.

Materiaal voor patiënten Bekijk materiaal Download materiaal

Patiëntenkaart

Bekijk materiaal Download materiaal

Materiaal voor voorschrijvers/zorgverleners Bekijk materiaal Download materiaal

Risicominimalisatie-brochure RA, GCA, sJIA en pJIA

Bekijk materiaal Download materiaal

Stap-voor-stap doserings- en toedieningsinstructies (i.v. en s.c.)

Bekijk materiaal Download materiaal

Aanvullende informatie betreffende RoActemra is beschikbaar in de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl onder geneesmiddel RoActemra.

U kunt extra materiaal en informatie opvragen via de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V. via onderstaande contactgegevens:

Telefoonnummer: 0348–438171

Emailadres: woerden.medinfo@roche.com